Aktivnosti

Delavnice, ki jih bomo v centru izvajali bodo sloneli na politiki preprečevanja nastajanja odpadkov po hierarhiji ravnanja z odpadki s povdarkom na prvih dveh točkah:

  • preprečevanje nastajanja;
  • priprava za ponovno uporabo;
  • recikliranje;
  • druga predelava, npr. energetska predelava in
  • odstranjevanje.

Aktivnosti so še v pripravi, zato sledite našim objavam.